Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CICUTA VIROSA L. 1-5
   OBS = 81   LOC = 77   DIS = 42   QDR = 26   COC = 237

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .32 CICUTA VIROSA L.    3-5
 .50 CAREX PSEUDO-CYPERUS L. 1-6
 .51 RANUNCULUS LINGUA L.  1-6
 .52 CAREX PSEUDO-CYPERUS L. 3-6
 .53 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 3-6
 .55 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 1-6
 .56 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 2-6
 .57 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 1-6
 .58 PEUCEDANUM PALUSTRE (L. 1-4
 .58 COMARUM PALUSTRE L.   3-6
 .58 PEUCEDANUM PALUSTRE (L. 2-4
 .60 TYPHA LATIFOLIA L.   1-6
 .60 CAREX LASIOCARPA EHRH. 1-6
 .60 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6
 .61 CAREX VESICARIA L.   1-6
 .61 CAREX VESICARIA L.   4-6
 .61 CAREX ELATA ALL.    4-6
 .61 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 4-6
 .62 CAREX AMPULLACEA GOOD. 3-6
 .62 COMARUM PALUSTRE L.   1-6
 .62 CAREX LASIOCARPA EHRH. 4-6
 .62 SCUTELLARIA GALERICULAT 1-4
 .62 SCUTELLARIA GALERICULAT 2-4
 .62 MENYANTHES TRIFOLIATA L 4-6
 .63 MENYANTHES TRIFOLIATA L 3-6
 .63 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 1-6
 .63 CALAMAGROSTIS LANCEOLAT 4-6
 .63 MENYANTHES TRIFOLIATA L 1-6
 .63 CAREX CANESCENS L.   3-6
 .64 CAREX PANICULATA L.   4-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 CICUTA VIROSA L.    1-5 1.00  26
   CICUTA VIROSA L.    3-5
 .21 COMARUM PALUSTRE L.   1-6 .54 480
 .25 CAREX AMPULLACEA GOOD. 1-6 .54 732
 .27 LYCOPUS EUROPAEUS L.  1-5 .42 1317
 .29 MENYANTHES TRIFOLIATA L 1-6 .38 523
 .31 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 1-6 .38 732
 .33 ARUNDO PHRAGMITES L.  1-6 .38 1839
 .35 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6 .38 1835
 .37 GALIUM PALUSTRE L.   1-6 .38 2596
 .38 IRIS PSEUDACORUS L.   1-6 .35 1580
 .40 MENTHA AQUATICA L.   1-6 .35 1877
   COMARUM PALUSTRE L.   3-6
 .42 CAREX CANESCENS L.   1-6 .31 278
   ARUNDO PHRAGMITES L.  3-6
 .44 EPILOBIUM PALUSTRE L.  1-4 .31 501
   LYCOPUS EUROPAEUS L.  2-5
   LYSIMACHIA VULGARIS L. 2-6
 .48 LYTHRUM SALICARIA L.  1-6 .31 2041
 .49 CAREX PSEUDO-CYPERUS L. 1-6 .27 156
 .50 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 1-6 .27 225
   GALIUM PALUSTRE L.   2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CICUTA VIROSA L.    1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats