Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ODON RUBR SUBS SEROTINA 1-4
   OBS = 268   LOC = 200   DIS = 165   QDR = 147   COC = 1281

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .24 ODONTITES RUBRA GILIB. 1-4
 .38 ODON RUBR SUBS SEROTINA 2-4
 .42 ODONTITES RUBRA GILIB. 2-4
 .42 SENECIO ERUCAEFOLIUS L. 1-3
 .44 CAREX GLAUCA MURR.   3-6
 .44 ONON SPIN SUBS PROCURRE 1-5
 .46 GENISTA TINCTORIA L.  1-5
 .47 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .47 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5
 .47 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6
 .47 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
 .47 CENTAUREA JACEA L.   1-5
 .47 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 .47 GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .48 OPHRYS APIFERA HUDS.  1-4
 .48 TETRAGONOLOBUS SILIQUOS 1-6
 .48 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .48 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5
 .48 KNAUTIA ARVENSIS (L.) C 1-5
 .48 POTENTILLA REPTANS L.  1-6
 .48 POA PRAT VAR. ANGUSTIF 1-5
 .48 CHLORA PERFOLIATA L.  1-3
 .48 ONONIS SPINOSA L.    1-5
 .48 POA PRATENSIS L.    1-6
 .48 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .49 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6
 .49 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6
 .49 ONON SPIN SUBS PROCURRE 2-5
 .49 CENT PRAT SUBS PRATENSI 1-4
 .49 SENECIO JACOBAEA L.   1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 ODON RUBR SUBS SEROTINA 1-4 1.00 147
 .28 ODONTITES RUBRA GILIB. 1-4 1.00 275
 .31 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .53 6062
 .34 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .49 8637
 .36 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .47 7799
 .37 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .34 2715
 .39 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .38 5972
 .40 BRIZA MEDIA L.     1-6 .35 4780
 .41 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .33 3218
 .42 CARLINA VULGARIS L.   1-5 .31 2199
 .44 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .33 3638
 .45 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .33 4055
 .46 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .32 4918
 .47 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 .29 3588
 .48 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .33 6478
 .49 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .31 5494
 .50 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .28 4096
 .51 AGROSTIS ALBA L.    1-6 .27 4067
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ODON RUBR SUBS SEROTINA 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats