Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SAXI GRAN SUBS GRANULAT 1-4
   OBS = 13   LOC = 13   DIS = 13   QDR = 12   COC = 135

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .50 ORCH MORI SUBS MORIO  1-3
 .60 TRIS FLAV SUBS FLAVESCE 1-5
 .61 TRIS FLAV SUBS FLAVESCE 2-5
 .67 ARRH ELAT VAR. ELATIUS 1-6
 .68 DIAN ARME VAR. ARMERIA 1-3
 .69 ARRH ELAT VAR. ELATIUS 3-6
 .70 SAXIFRAGA GRANULATA L. 2-5
 .70 ORCHIS MORIO L.     2-4
 .71 LEPIDIUM HETEROPHYLLUM 1-4
 .71 MALVA MOSCHATA L.    1-5
 .72 HYPOCHOERIS RADICATA L. 2-5
 .72 SAXIFRAGA GRANULATA L. 1-5
 .72 BELLIS PERENNIS L.   2-6
 .72 CERASTIUM FONTANUM BAUM 1-5
 .73 MALVA MOSCHATA L.    2-5
 .73 CENTAUREA NIGRA L.   1-5
 .73 LUZU CAMP SUBS VULGARIS 2-4
 .73 RANUNCULUS BULBOSUS L. 2-6
 .73 BELLIS PERENNIS L.   1-6
 .73 TRIF FILI SUBS DUBIUM S 2-6
 .73 TRIFOLIUM FILIFORME L. 2-6
 .73 LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
 .73 TRIF FILI SUBS DUBIUM S 1-6
 .73 CENTAUREA NIGRA L.   2-5
 .73 CERASTIUM FONTANUM BAUM 2-5
 .73 TRIFOLIUM FILIFORME L. 1-6
 .73 CENT NIGR SUBS NIGRA GU 1-4
 .74 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5
 .74 LUZU CAMP SUBS VULGARIS 1-4
 .74 CYNOSURUS CRISTATUS L. 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .06 SAXI GRAN SUBS GRANULAT 1-4 1.00  12
 .11 SAXIFRAGA GRANULATA L. 1-5 1.00 579
   SAXIFRAGA GRANULATA L. 2-5
 .19 FEST RUBR SUBS RUBRA  1-6 .83 640
 .23 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .83 3433
 .26 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .83 5502
 .29 BELLIS PERENNIS L.   1-6 .75 1802
 .32 RANUNCULUS BULBOSUS L. 1-6 .75 3377
 .35 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .75 5050
 .37 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .75 6478
 .40 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .75 7102
   BELLIS PERENNIS L.   2-6
   LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
   ANTHOXANTHUM ODORATUM L 3-6
   PLANTAGO LANCEOLATA L. 2-6
 .50 ORCH MORI SUBS MORIO  1-3 .50  18
 .51 ARRH ELAT VAR. ELATIUS 1-6 .50  72
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SAXI GRAN SUBS GRANULAT 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats