Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ROSA ELLIPTICA TAUSCH. 1-3
   OBS = 54   LOC = 54   DIS = 47   QDR = 42   COC = 326

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .50 ROSA RUBIGINOSA L.   2-4
 .52 ROSA MICRANTHA SM.   2-5
 .55 ROSA TOMENTOSA SM.   2-3
 .56 ROSA CANI VAR. DUMETORU 2-3
 .58 ROSA MICRANTHA SM.   1-5
 .58 ROSA DUMA SUBS AFZELIAN 1-4
 .61 RUBUS VESTITUS WEIHE & 1-3
 .62 ROSA TOMENTOSA SM.   1-3
 .62 ROSA DUMALIS BECHST.  1-4
 .63 ROSA RUBIGINOSA L.   1-4
 .64 PRUNUS CERASUS L.    2-5
 .64 ROSA CANINA L.     2-6
 .65 ROSA CANI VAR. DUMETORU 1-3
 .65 ROSA DUMA SUBS CORIIFOL 1-2
 .66 PRUNUS CERASUS L.    1-5
 .67 ROSA CANINA L.     1-6
 .67 BERBERIS VULGARIS L.  2-6
 .67 PRUNUS SPINOSA L.    2-6
 .67 RHAMNUS CATHARTICA L.  2-5
 .67 VIBURNUM LANTANA L.   2-5
 .68 PRUNUS SPINOSA L.    3-6
 .68 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
 .68 LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6
 .68 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6
 .69 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .69 PRUNUS MAHALEB L.    2-6
 .69 RHAMNUS CATHARTICA L.  1-5
 .69 ROSA MONTANA CHAIX   1-4
 .69 RIBES UVA-CRISPA L.   1-5
 .70 PINU LARI RACE AUSTRIAC 5-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 ROSA ELLIPTICA TAUSCH. 1-3 1.00  42
   SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6
   PRUNUS SPINOSA L.    2-6
 .23 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 .60 3433
 .27 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .64 8007
 .31 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .60 3643
 .34 PRUNUS SPINOSA L.    1-6 .60 5211
 .38 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .57 5426
   CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
   SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
 .49 ROSA RUBIGINOSA L.   1-4 .48 488
   ROSA RUBIGINOSA L.   2-4
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ROSA ELLIPTICA TAUSCH. 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats