Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5
   OBS = 3103   LOC = 2380   DIS = 1948   QDR = 1444   COC = 2923

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5
 .26 TROLLIUS EUROPAEUS L.  1-6
 .28 TROLLIUS EUROPAEUS L.  2-6
 .29 POLYGONUM BISTORTA L.  1-6
 .32 HYPERICUM MACULATUM CRA 1-5
 .34 VERATRUM ALBUM L.    1-4
 .35 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .35 ALCH VULG SUBS PRATENSI 1-4
 .35 POLYGONUM BISTORTA L.  3-6
 .35 ALCH VULG SUBS ALPESTRI 1-5
 .37 HYPERICUM MACULATUM CRA 2-5
 .37 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .37 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 .37 VERATRUM ALBUM L.    2-4
 .38 FESTUCA RUBRA L.    1-6
 .38 CARUM CARVI L.     1-6
 .38 GENTIANA LUTEA L.    1-6
 .38 PIMPINELLA MAJOR (L.) H 1-5
 .39 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .40 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .40 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 2-6
 .41 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 2-4
 .41 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .41 VERONICA CHAMAEDRYS L. 1-4
 .42 PIMPINELLA MAJOR (L.) H 2-5
 .42 FESTUCA RUBRA L.    3-6
 .42 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .42 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .42 KNAUTIA SILVATICA DUBY 2-5
 .42 RANUNCULUS BREYNINUS CR 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .16 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 1.00 1444
   ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5
 .22 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .45 7102
 .24 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .41 5820
 .26 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .39 5502
 .28 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .39 8637
 .29 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .30 1411
 .30 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .33 5456
 .32 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .33 5050
 .33 RANUNCULUS ACER L.   1-6 .31 3763
 .34 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .32 5786
 .35 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .30 4975
 .37 RUMEX ACETOSA L.    1-5 .28 3862
 .38 HERACLEUM SPHONDYLIUM L 1-6 .27 3040
 .39 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6 .28 4152
 .40 POLYGONUM BISTORTA L.  1-6 .25 1496
 .41 TRIFOLIUM REPENS L.   1-6 .27 4312
 .42 VERONICA CHAMAEDRYS L. 1-4 .25 3158
 .42 TRISETUM FLAVESCENS (L. 1-6 .23 2429
 .43 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6 .33 8203
 .44 BRIZA MEDIA L.     1-6 .26 4780
 .45 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .23 3447
 .45 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .28 6478
 .46 LATHYRUS PRATENSIS L.  1-6 .23 3134
 .47 TROLLIUS EUROPAEUS L.  1-6 .21 753
 .49 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 .28 287
 .49 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .28 490
 .50 DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6 .19 947
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats