Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CYTI SUPI VAR. GALLICUS 1-4
   OBS = 19   LOC = 14   DIS = 13   QDR = 12   COC = 145

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .35 CYTI SUPI SUBS CAPITATU 2-4
 .53 CYTISUS DECUMBENS (DURA 1-5
 .55 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3
 .56 GENTIANA GERMANICA WILL 1-5
 .57 THESIUM HUMIFUSUM DC.  1-4
 .58 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6
 .59 EUPH ROST SUBS CAMPESTR 1-3
 .59 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6
 .59 GENTIANA GERMANICA WILL 2-5
 .59 CYTI SUPI SUBS CAPITATU 1-4
 .60 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .60 EUPH ROST SUBS CAMPESTR 2-3
 .60 LEON HISP VAR. HISPIDUS 1-3
 .60 CYTISUS SUPINUS L.   3-4
 .61 THYM SERP SUBS PRAECOX 1-5
 .61 LEON HISP VAR. HISPIDUS 2-3
 .61 POLYGALA COMOSA SCHKUHR 1-4
 .61 PULS VULG VAR. VULGARIS 1-4
 .61 THESIUM HUMIFUSUM DC.  2-4
 .62 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4
 .62 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .62 PHYT ORBI SUBS TENERUM 1-3
 .62 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4
 .62 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .62 ASTER AMELLUS L.    1-4
 .63 PHYT ORBI SUBS ANGLICUM 1-3
 .63 OPHRYS MUSCIFERA HUDS. 1-3
 .63 PHYT ORBI SUBS TENERUM 2-3
 .63 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .63 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .04 CYTI SUPI VAR. GALLICUS 1-4 1.00  12
 .07 CYTI SUPI SUBS CAPITATU 1-4 1.00  37
 .11 CYTISUS SUPINUS L.   1-4 1.00 173
 .14 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 1.00 4918
   CYTI SUPI SUBS CAPITATU 2-4
 .20 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6 .92 1215
 .23 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .92 2639
 .26 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .92 4055
 .29 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .92 6062
 .31 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6 .83 564
   BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .36 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .92 7799
 .39 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .83 3638
 .41 GENISTA TINCTORIA L.  1-5 .75 1226
 .43 SESELI MONTANUM L.   1-5 .75 2029
 .45 CORONILLA MINIMA L.   1-5 .75 2040
 .46 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .75 3447
 .48 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .75 3403
 .50 FESTUCA OVINA L.    1-6 .75 5498
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CYTI SUPI VAR. GALLICUS 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats