Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

STAC RECT VAR. RECTUS 1-2
   OBS = 28   LOC = 28   DIS = 24   QDR = 23   COC = 620

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .54 JURI HUMI SUBS HUMILIS 1-6
 .59 JURINEA HUMILIS DC.   3-6
 .59 ODON LUTE SUBS LUTEA  1-3
 .60 BROM EREC VAR. ERECTUS 1-5
 .61 JURI HUMI SUBS HUMILIS 4-6
 .62 STACHYS RECTUS L.    1-4
 .63 JURINEA HUMILIS DC.   1-6
 .63 STACHYS RECTUS L.    2-4
 .63 SESE MONT VAR. MONTANUM 1-3
 .63 MELICA CILIATA L.    1-5
 .63 ORLAYA GRANDIFLORA (L.) 1-5
 .64 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6
 .64 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6
 .64 MUSCARI COMOSUM (L.) MI 1-4
 .64 ACER MONS SUBS MONSPESS 1-4
 .64 ECHIUM VULGARE L.    1-6
 .64 CALAMINTHA OFFICINALIS 1-4
 .65 MEDICAGO SATIVA L.   1-6
 .65 MEDI SATI SUBS FALCATA 1-4
 .65 ARABIS HIRSUTA (L.) SCO 1-3
 .65 ANDROPOGON ISCHAEMUM L. 1-5
 .65 POA COMPRESSA L.    1-6
 .65 SEDUM NICAEENSE ALL.  1-4
 .65 LATHYRUS APHACA L.   1-4
 .65 TEUCRIUM BOTRYS L.   1-4
 .65 ODONTITES LUTEA (L.) RC 1-5
 .65 ALLIUM SPHAEROCEPHALUM 1-5
 .65 PHLE PRAT VAR. NODOSUM 1-5
 .66 LACTUCA PERENNIS L.   1-5
 .66 EUPHORBIA SERRATA L.  1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 STAC RECT VAR. RECTUS  1-2 1.00  23
 .28 STACHYS RECTUS L.    1-4 1.00 1935
 .30 JURI HUMI SUBS HUMILIS 1-6 .30  31
 .31 JURINEA HUMILIS DC.   1-6 .30  59
 .32 PSORALEA BITUMINOSA L. 1-5 .26 1049
 .33 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .26 3218
   JURINEA HUMILIS DC.   3-6
 .34 BROM EREC VAR. ERECTUS 1-5 .22  35
 .35 ODON LUTE SUBS LUTEA  1-3 .22  58
   STACHYS RECTUS L.    2-4
 .36 CALYCOTOME SPINOSA (L.) 1-6 .22 762
 .37 ODONTITES LUTEA (L.) RC 1-5 .22 894
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      STAC RECT VAR. RECTUS  1-2
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats