Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SEDUM TELEPHIUM L. 1-6
   OBS = 394   LOC = 354   DIS = 291   QDR = 259   COC = 1724

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .35 SEDUM TELEPHIUM L.   2-6
 .38 POA NEMORALIS L.    2-6
 .39 POA NEMORALIS L.    1-6
 .40 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .41 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .43 CONOPODIUM MAJUS (GOUAN 1-6
 .43 VIOLA RIVINIANA RCHB.  2-5
 .43 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .43 STELLARIA HOLOSTEA L.  2-6
 .43 LAPSANA COMMUNIS L.   1-4
 .43 VICIA SEPIUM L.     1-6
 .43 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 .43 SALIX CAPREA L.     1-6
 .44 VERONICA CHAMAEDRYS L. 1-4
 .44 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .44 LATHYRUS MONTANUS (L.) 1-5
 .45 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .45 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
 .45 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 .45 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .45 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 .45 CONOPODIUM MAJUS (GOUAN 2-6
 .45 VICIA SEPIUM L.     2-6
 .46 SEDUM MAXIMUM (L.) HOFF 1-4
 .46 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .46 VALERIANA OFFICINALIS L 1-6
 .46 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .47 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
 .47 AQUILEGIA VULGARIS L.  1-4
 .47 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .24 SEDUM TELEPHIUM L.   1-6 1.00 259
 .28 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .41 5242
 .30 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6 .32 2868
 .31 POA NEMORALIS L.    1-6 .29 4149
 .33 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .32 6216
   SEDUM TELEPHIUM L.   2-6
 .37 HEDERA HELIX L.     1-6 .42 1675
 .38 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .30 8924
 .39 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .23 4214
 .40 POTENTILLA FRAGARIASTRU 1-5 .23 6336
 .40 GALIUM APARINE L.    1-6 .19 1916
 .41 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6 .19 2964
 .42 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .18 2114
 .42 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .22 5034
 .43 SILENE NUTANS L.    1-6 .20 4349
 .44 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .18 1750
 .44 HOLCUS MOLLIS L.    1-6 .19 4857
 .46 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 .17 2904
   POA NEMORALIS L.    2-6
 .49 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .17 3433
 .50 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .33 1732
 .50 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .17 2176
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SEDUM TELEPHIUM L.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats