Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6
   OBS = 1869   LOC = 1662   DIS = 1311   QDR = 1032   COC = 1907

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .10 JUNCUS CONGLOMERATUS L. 2-6
 .20 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6
 .23 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6
 .26 AGROSTIS CANINA L.   1-6
 .26 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4
 .27 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 2-4
 .28 CAREX LEPORINA L.    1-6
 .28 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 3-6
 .28 AGROSTIS CANINA L.   3-6
 .29 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6
 .29 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6
 .30 JUNCUS EFFUSUS L.    2-6
 .30 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
 .30 CAREX LEPORINA L.    2-6
 .32 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5
 .32 RANUNCULUS FLAMMULA L. 1-6
 .32 GALIUM ULIGINOSUM L.  1-5
 .32 SCORZONERA HUMILIS L.  2-6
 .32 JUNCUS SILVATICUS (REIC 4-6
 .32 JUNCUS EFFUSUS L.    3-6
 .33 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5
 .34 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6
 .34 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
 .35 GALIUM ULIGINOSUM L.  2-5
 .36 GALIUM PALUSTRE L.   1-6
 .36 RANUNCULUS FLAMMULA L. 2-6
 .36 CAREX PANICEA L.    1-6
 .37 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 2-5
 .39 RANUNCULUS REPENS L.  1-6
 .39 CALTHA PALUSTRIS L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6 1.00 1032
   JUNCUS CONGLOMERATUS L. 2-6
 .21 HOLCUS LANATUS L.    1-6 .54 5272
 .24 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 .47 2099
 .26 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .45 2191
 .28 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .48 7102
 .30 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .43 4975
 .32 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .37 1799
 .34 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .37 4394
 .35 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4 .34 2204
 .37 RANUNCULUS ACER L.   1-6 .35 3763
 .38 RANUNCULUS REPENS L.  1-6 .34 3632
 .39 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5 .32 1889
 .41 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .33 2857
 .42 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6 .31 2439
 .43 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6 .31 2137
 .44 RANUNCULUS FLAMMULA L. 1-6 .29 1733
 .45 CAREX PANICEA L.    1-6 .29 1948
 .46 GALIUM PALUSTRE L.   1-6 .29 2596
 .47 RUMEX ACETOSA L.    1-5 .30 3862
 .48 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 .26 1209
 .49 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6 .26 1489
 .50 CAREX LEPORINA L.    1-6 .25 987
 .50 TRIFOLIUM REPENS L.   1-6 .27 4312
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats