Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

URTICA URENS L. 1-6
   OBS = 221   LOC = 210   DIS = 124   QDR = 116   COC = 1020

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .42 URTICA URENS L.     2-6
 .44 AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4
 .44 MALVA ROTUNDIFOLIA L.  1-6
 .44 SOLANUM NIGRUM L.    1-4
 .44 CHENOPODIUM ALBUM L.  1-6
 .44 STELLARIA MEDIA (L.) VI 1-6
 .45 SISYMBRIUM OFFICINALE ( 1-5
 .46 LAMIUM PURPUREUM L.   1-4
 .46 MERCURIALIS ANNUA L.  1-5
 .47 SETARIA VERTICILLATA (L 1-6
 .47 SENECIO VULGARIS L.   1-5
 .47 CAPSELLA BURSA-PASTORIS 1-5
 .47 CHENOPODIUM ALBUM L.  2-6
 .47 SONCHUS OLERACEUS L.  1-4
 .48 POLYGONUM AVICULARE L. 1-6
 .48 SONCHUS ASPER (L.) HILL 1-5
 .49 CHENOPODIUM MURALE L.  1-5
 .49 EUPHORBIA HELIOSCOPIA L 1-3
 .49 POLYGONUM PERSICARIA L. 1-6
 .49 OXALIS CORNICULATA L.  1-4
 .50 MALVA SILVESTRIS L.   1-5
 .50 STELLARIA MEDIA (L.) VI 2-6
 .50 AMARANTUS DEFLEXUS L.  1-6
 .51 RAPHANUS RAPHANISTRUM L 1-6
 .51 AMARANTUS SILVESTER (DE 1-2
 .52 LACTUCA SCARIOLA L.   1-3
 .52 SETARIA VIRIDIS (L.) P. 1-4
 .52 FUMARIA OFFICINALIS L. 1-5
 .52 POA ANNUA L.      1-6
 .52 CHENOPODIUM HYBRIDUM L. 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 URTICA URENS L.     1-6 1.00 116
 .18 CHENOPODIUM ALBUM L.  1-6 .45 644
 .21 STELLARIA MEDIA (L.) VI 1-6 .43 1036
 .23 POLYGONUM AVICULARE L. 1-6 .40 1065
 .25 CAPSELLA BURSA-PASTORIS 1-5 .36 620
 .27 POA ANNUA L.      1-6 .36 1349
   URTICA URENS L.     2-6
 .30 SENECIO VULGARIS L.   1-5 .34 828
 .31 SONCHUS ASPER (L.) HILL 1-5 .28 827
 .33 SONCHUS OLERACEUS L.  1-4 .28 943
 .34 MERCURIALIS ANNUA L.  1-5 .27 390
 .35 EUPHORBIA HELIOSCOPIA L 1-3 .27 437
 .36 HORDEUM MURINUM L.   1-6 .25 368
 .37 GALIUM APARINE L.    1-6 .26 2964
 .37 VERONICA PERSICA POIRET 1-4 .24 385
 .39 SOLANUM NIGRUM L.    1-4 .30 188
 .40 CHENOPODIUM MURALE L.  1-5 .23 367
 .41 PAPAVER RHOEAS L.    1-5 .22  74
 .41 CONVOLVULUS ARVENSIS L. 1-6 .22 638
 .43 MALVA SILVESTRIS L.   1-5 .22 1524
 .43 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .26 136
 .44 PLANTAGO MAJOR L.    1-6 .21 240
 .44 CIRSIUM ARVENSE (L.) SC 1-5 .21 1162
 .45 AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4 .21 1613
 .46 LAMIUM AMPLEXICAULE L. 1-4 .21 1850
 .46 ERIGERON CANADENSE L.  1-5 .20 192
 .47 FUMARIA OFFICINALIS L. 1-5 .20 285
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      URTICA URENS L.     1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats