Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

EUPHRASIA NEMOROSA (PER 1-4
   OBS = 103   LOC = 96   DIS = 82   QDR = 72   COC = 924

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .35 EUPHRASIA NEMOROSA (PER 2-4
 .42 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .42 POLYGALA VULGARIS L.  1-6
 .43 BRUNELLA VULGARIS L.  1-5
 .43 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .43 POLYGALA VULGARIS L.  2-6
 .44 CENTAUREA NIGRA L.   1-5
 .44 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .45 RHINANTHUS MINOR EHRH. 1-5
 .45 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .45 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5
 .45 CENTAUREA NIGRA L.   2-5
 .45 CENTAUREA PRATENSIS THU 1-6
 .45 FESTUCA RUBRA L.    1-6
 .45 BRUNELLA VULGARIS L.  2-5
 .46 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6
 .46 LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
 .46 GALIUM VERUM L.     1-5
 .46 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .46 FESTUCA RUBRA L.    3-6
 .46 ORCHIS MORIO L.     1-4
 .46 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6
 .46 AGROSTIS VULGARIS WITH. 3-6
 .47 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .47 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 3-6
 .47 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 2-6
 .47 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6
 .47 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
 .47 LEONTODON HISPIDUS L.  2-5
 .47 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 EUPHRASIA NEMOROSA (PER 1-4 1.00  72
 .16 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .63 8637
 .19 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .57 6478
 .21 FESTUCA OVINA L.    1-6 .47 5498
 .23 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .47 7102
 .25 BRIZA MEDIA L.     1-6 .43 4780
 .27 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 .39 1887
 .29 POLYGALA VULGARIS L.  1-6 .39 1920
 .30 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .42 5494
 .32 BRUNELLA VULGARIS L.  1-5 .38 2998
 .34 HOLCUS LANATUS L.    1-6 .39 5272
 .35 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .40 5820
 .36 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .35 3447
 .38 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .38 6062
 .39 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .33 2715
 .40 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 .32 2964
 .41 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .35 5502
 .42 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .32 3433
 .43 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .33 5456
 .44 RANUNCULUS BULBOSUS L. 1-6 .32 3377
 .45 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 .32 3588
 .46 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .31 5324
 .47 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .35 5972
   DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
   HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
   EUPHRASIA NEMOROSA (PER 2-4
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      EUPHRASIA NEMOROSA (PER 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats