Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
   OBS = 4254   LOC = 3486   DIS = 2397   QDR = 1545   COC = 2154

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .35 CAREX PILULIFERA L.   2-6
 .36 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 .36 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 .38 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .38 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 .40 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .41 VIOLA CANINA L.     1-5
 .41 HIERACIUM UMBELLATUM L. 1-4
 .42 VERONICA OFFICINALIS L. 2-6
 .42 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .42 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5
 .42 HIERACIUM UMBELLATUM L. 2-4
 .42 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .42 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 1-6
 .42 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .43 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 .43 GNAPHALIUM SILVATICUM L 1-3
 .43 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
 .44 NARDUS STRICTA L.    1-6
 .44 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
 .45 GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .45 VACCINIUM MYRTILLUS L. 4-6
 .45 VIOLA CANINA L.     2-5
 .45 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .45 POA CHAIXI VILL.    1-6
 .46 HYPERICUM MACULATUM CRA 1-5
 .46 ARNICA MONTANA L.    1-5
 .46 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 3-6
 .46 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .46 ARNICA MONTANA L.    2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6 1.00 1545
 .21 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .70 7034
 .25 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .55 4975
 .29 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .51 5324
 .32 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .50 4514
 .35 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .47 5456
   DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .39 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .40 5502
 .41 NARDUS STRICTA L.    1-6 .35 2155
 .42 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .38 7102
 .44 CAREX PILULIFERA L.   1-6 .30 2117
 .45 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .31 3433
 .46 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .31 6358
 .47 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .29 3815
 .48 HOLCUS MOLLIS L.    1-6 .26 2904
 .49 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 .26 3433
 .50 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 .24 2662
 .50 GENISTA PILOSA L.    1-6 .23 3077
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats