Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENT PUMI SUBS DELPHINE 1-3
   OBS = 58   LOC = 58   DIS = 55   QDR = 38   COC = 465

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 GENTIANA PUMILA JACQ.  1-3
 .21 GENT PUMI SUBS DELPHINE 2-3
 .26 GENTIANA PUMILA JACQ.  2-3
 .44 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 1-3
 .47 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 2-3
 .49 AVEN PRAT VAR. ALPINA S 1-3
 .49 TULI AUST VAR. ALPESTRI 1-3
 .50 PLAN MEDI VAR. BRUTIA T 1-4
 .52 ANDROSACE VILLOSA L.  2-5
 .53 MINUARTIA LINIFLORA (MU 1-3
 .53 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 1-5
 .53 ANDROSACE VILLOSA L.  1-5
 .53 ASTRAGALUS DEPRESSUS L. 1-4
 .54 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 2-5
 .54 SENE CAPI SUBS CAMPESTR 1-3
 .54 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3
 .55 ONONIS CENISIA L.    1-4
 .55 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .55 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 3-5
 .55 PLAN MEDI VAR. BRUTIA T 3-4
 .55 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .55 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .55 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5
 .55 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .55 PLANTAGO SERPENTINA (MA 3-5
 .56 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .56 KOEL VALL VAR. ALPICOLA 1-3
 .56 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .56 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .56 AVENA SEMPERVIRENS VILL 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 GENT PUMI SUBS DELPHINE 1-3 1.00  38
 .14 GENTIANA PUMILA JACQ.  1-3 1.00  57
 .17 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .61 1178
 .19 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .55 1714
 .21 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .55 2746
 .23 ANTHYLLIS MONTANA L.  1-6 .53 895
   GENT PUMI SUBS DELPHINE 2-3
   GENTIANA PUMILA JACQ.  2-3
 .28 ONONIS CENISIA L.    1-4 .47 318
 .30 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .47 1370
 .31 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .47 2019
 .33 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .55 8637
 .34 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .45 500
 .35 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .45 1135
 .37 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .42 1700
 .38 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .45 5786
 .39 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .42 3177
 .40 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .39 527
 .41 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6 .39 2028
 .42 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3 .37 144
 .43 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .42 6198
   ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
 .45 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .37 1665
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .47 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .37 2900
 .47 VALERIANA TUBEROSA L.  1-4 .34 227
 .48 ERYSIMUM HELVETICUM (JA 1-4 .34 739
 .49 PLAN MEDI VAR. BRUTIA T 1-4 .32  71
 .50 ANDROSACE VILLOSA L.  1-5 .32 121
 .50 STATICE PLANTAGINEA ALL 1-6 .32 457
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENT PUMI SUBS DELPHINE 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats