Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SEDUM DASYPHYLLUM L. 1-5
   OBS = 750   LOC = 622   DIS = 574   QDR = 489   COC = 2137

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .30 SEDUM DASYPHYLLUM L.  2-5
 .33 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .40 ARABIS MURALIS BERTOL. 1-2
 .41 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .46 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .46 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 2-5
 .48 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .50 CETERACH OFFICINARUM WI 1-5
 .51 CETERACH OFFICINARUM WI 2-5
 .53 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5
 .53 SEDUM ALBUM L.     1-6
 .53 SAXIFRAGA HYPNOIDES L. 1-4
 .54 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
 .54 CENTRANTHUS ANGUSTIFOLI 1-6
 .54 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .56 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .56 ASPLENIUM TRICHOMANES L 2-5
 .57 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .57 LACTUCA PERENNIS L.   1-5
 .57 MELICA CILIATA L.    1-5
 .57 JUNIPERUS PHOENICEA L. 1-6
 .58 LINARIA SUPINA DESF.  1-4
 .58 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .59 ASPLENIUM SEPTENTRIONAL 1-5
 .59 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 2-6
 .59 RUMEX SCUTATUS L.    1-6
 .59 MINUARTIA ROSTRATA RCHB 1-4
 .60 BISCUTELLA LEVIGATA L. 1-5
 .60 PTYCHOTIS SAXIFRAGA (L. 1-5
 .60 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .21 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5 1.00 489
 .26 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .48 1444
 .29 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .40 656
 .31 CETERACH OFFICINARUM WI 1-5 .33 480
 .33 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .28 3560
   SEDUM DASYPHYLLUM L.  2-5
 .36 THYMUS VULGARIS L.   1-6 .32 4577
 .37 SEDUM ALBUM L.     1-6 .25 2344
 .38 GALI MOLL SUBS CORRUDAE 1-4 .22 1411
 .41 DIANTHUS CARYOPHYLLUS L 1-4 .22 1623
 .42 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .29 3830
 .43 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .27 4149
 .44 SEDUM NICAEENSE ALL.  1-4 .25 2964
 .45 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .20 1506
 .47 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6 .19 1178
   ASPLENIUM TRICHOMANES L 2-5
 .50 MELICA PYRAMIDALIS LAM. 1-4 .25 6216
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats