Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ERIGERON ACRE L. 1-3
   OBS = 190   LOC = 137   DIS = 127   QDR = 118   COC = 1349

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .37 CARLINA VULGARIS L.   1-5
 .38 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
 .38 ONONIS SPINOSA L.    1-5
 .38 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6
 .38 POTENTILLA VERNA L.   1-5
 .38 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
 .38 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .38 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6
 .38 VERONICA TEUCRIUM L.  1-4
 .38 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6
 .38 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .38 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6
 .39 HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
 .39 ONONIS NATRIX L.    1-6
 .39 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  4-6
 .39 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 .40 SALVIA PRATENSIS L.   1-5
 .40 ONONIS NATRIX L.    2-6
 .40 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 2-5
 .40 AVENA PRATENSIS L.   1-6
 .40 MEDI SATI SUBS FALCATA 1-4
 .40 FESTUCA OVINA L.    3-6
 .41 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .41 SESELI MONTANUM L.   1-5
 .41 CALAMINTHA ACINOS (L.) 1-4
 .41 POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .41 MEDICAGO SATIVA L.   1-6
 .41 SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 ERIGERON ACRE L.    1-3 1.00 118
 .17 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .57 5494
 .20 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .51 5972
 .22 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .46 6198
 .24 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .43 4055
 .27 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .49 8637
 .29 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .44 4918
 .31 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .41 3403
 .33 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .41 3638
 .34 CARLINA VULGARIS L.   1-5 .38 2199
 .36 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .38 5786
 .37 ONONIS SPINOSA L.    1-5 .35 2733
 .39 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .35 3086
 .40 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .34 3728
 .41 FESTUCA OVINA L.    1-6 .35 5498
 .43 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6 .32 2795
 .44 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .32 3177
 .45 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .31 1700
 .46 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .30 2639
 .47 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .29 2019
 .48 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .34 6478
 .49 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 .30 3588
   HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ERIGERON ACRE L.    1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats