Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 2-6
 .23 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .32 ORCHIS MACULATA L.   1-5
 .32 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .33 CAREX PALLESCENS L.   1-5
 .35 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
 .38 CAREX PALLESCENS L.   2-5
 .38 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 .39 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .39 LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
 .39 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 2-6
 .39 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .39 SELINUM PYRENAEUM (L.) 1-6
 .40 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .40 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
Ecart
 .40 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .40 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 .41 VIOLA CANINA L.     1-5
 .41 AGROSTIS CANINA L.   1-6
 .41 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 1-6
 .41 POLYGONUM BISTORTA L.  1-6
 .41 NARDUS STRICTA L.    1-6
 .41 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
 .41 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5
 .42 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .42 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
 .42 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
 .42 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 .43 SELINUM PYRENAEUM (L.) 2-6
 .43 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 3-6