Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

FEST OVIN VAR. TENUIFOL 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 3-6
 .29 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .31 VIOLA CANINA L.     1-5
 .33 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .35 VIOLA CANINA L.     2-5
 .36 HIERACIUM UMBELLATUM L. 2-4
 .36 HIERACIUM UMBELLATUM L. 1-4
 .37 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .37 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .38 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 .38 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .39 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .40 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .41 GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .41 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-6
Ecart
 .42 LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
 .43 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
 .43 AGROSTIS VULGARIS WITH. 3-6
 .44 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
 .44 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6
 .45 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 .45 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 2-6
 .46 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
 .46 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 .46 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
 .47 CENTAUREA NIGRA L.   1-5
 .47 FESTUCA RUBRA L.    1-6
 .47 ORCHIS MACULATA L.   1-5
 .47 FESTUCA OVINA L.    1-6
 .47 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5