Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
 .30 PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .32 GEUM MONTANUM L.    2-5
 .34 SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
 .34 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .35 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .36 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 1-6
 .38 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .39 VIOLA CALCARATA L.   2-4
 .40 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .40 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .41 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .41 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .41 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 2-6
 .42 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
Ecart
 .42 TRIFOLIUM THALII VILL. 2-6
 .44 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-6
 .44 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4
 .44 HIERACIUM GLACIALE (REY 2-4
 .45 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4
 .45 STATICE MONTANA MILL.  1-5
 .45 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .45 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5
 .46 POA ALPINA L.      2-6
 .46 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .46 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .46 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5
 .47 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .47 SAGINA GLABRA (WILLD.) 2-4
 .47 SENECIO INCANUS L.   1-3