Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CAREX FERRUGINEA SCOP. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 CAREX FERRUGINEA SCOP. 3-6
 .29 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
 .34 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 2-5
 .38 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 1-5
 .42 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .44 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .44 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .44 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .45 VERATRUM ALBUM L.    1-4
 .45 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .45 CHRY LEUC SUBS MONTANUM 1-3
 .45 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .45 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .46 TROLLIUS EUROPAEUS L.  1-6
 .46 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
Ecart
 .46 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .46 SALIX GRANDIFOLIA SER. 1-5
 .46 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .46 CHAE HIRS SUBS VILLARSI 1-6
 .47 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .47 GENTIANA ASCLEPIADEA L. 1-3
 .47 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .47 APOSERIS FOETIDA (L.) L 1-5
 .47 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 2-5
 .47 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .47 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .48 SALIX HASTATA L.    1-5
 .48 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .48 PETA NIVE VAR. PARADOXU 1-6
 .49 ASTRANTIA MAJOR L.   2-5