Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

BUNI BULB VAR. NANUM CA 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .59 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .60 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .60 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .60 AVENA PARLATOREI WOODS 1-6
 .60 SEMPERVIVUM TECTORUM L. 1-4
 .60 ASPERULA ARISTATA L.  2-3
 .60 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .61 ASPERULA ARISTATA L.  1-3
 .61 SENE DORO SUBS DORONICU 1-4
 .61 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .61 SCUTELLARIA ALPINA L.  1-4
 .61 HIERACIUM CYMOSUM L.  1-2
 .61 LYCHNIS FLOS-JOVIS (L.) 1-3
 .62 CAMPANULA SPICATA L.  1-3
 .62 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
Ecart
 .62 ERYS HELV SUBS PUMILUM 1-2
 .62 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 1-3
 .62 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-6
 .62 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5
 .62 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .62 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 3-5
 .62 CALAMINTHA ALPINA (L.) 2-5
 .62 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .63 ONOB VICI SUBS MONTANA 3-6
 .63 SENECIO DORONICUM L.  2-4
 .63 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .63 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .63 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .63 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .63 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 2-3