Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

TETR SILI VAR. MARITIMU 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 TETRAGONOLOBUS SILIQUOS 1-6
 .20 TETR SILI VAR. MARITIMU 3-6
 .21 TETRAGONOLOBUS SILIQUOS 3-6
 .36 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 2-5
 .37 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
 .37 POLYGALA AMARA L.    1-4
 .38 POLY AMAR SUBS AMARELLA 1-4
 .38 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .39 GENISTA TINCTORIA L.  2-6
 .39 GENISTA TINCTORIA L.  1-6
 .40 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .42 CAREX GLAUCA MURR.   3-6
 .42 HERMINIUM MONORCHIS (L. 1-3
 .42 GENTIANA GERMANICA WILL 1-5
 .43 CAREX TOMENTOSA L.   1-6
Ecart
 .43 INULA SALICINA L.    2-6
 .43 POLYGALA AMARA L.    2-4
 .43 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .43 INULA SALICINA L.    1-6
 .44 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .44 POLY AMAR SUBS AMARELLA 2-4
 .44 SENECIO ERUCAEFOLIUS L. 1-4
 .44 POLYGALA COMOSA SCHKUHR 1-4
 .45 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .45 ONON SPIN SUBS PROCURRE 1-5
 .45 GYMNADENIA ODORATISSIMA 1-3
 .45 GENTIANA CILIATA L.   1-3
 .45 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .45 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .46 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5