Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 2-5
 .19 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .23 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 1-6
 .24 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .25 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .25 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .26 BRIZA MEDIA L.     1-6
 .28 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .28 GENISTA TINCTORIA L.  1-6
 .28 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .28 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .28 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5
 .29 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .29 BRIZA MEDIA L.     2-6
 .29 CAMPANULA GLOMERATA L. 1-5
Ecart
 .29 GENTIANA CILIATA L.   1-3
 .29 GENISTA TINCTORIA L.  2-6
 .29 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .31 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
 .31 PLANTAGO MEDIA L.    1-5
 .31 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5
 .32 ORCHIS MILITARIS L.   1-4
 .32 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .32 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 2-5
 .32 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 2-5
 .32 GENTIANA CRUCIATA L.  1-3
 .32 SCABIOSA COLUMBARIA L. 2-5
 .32 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 .33 PHYTEUMA ORBICULARE L. 2-5
 .33 POLYGALA AMARA L.    1-4