Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CHRY CORO SUBS CERATOPH 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 CHRY CORO SUBS CERATOPH 2-3
 .25 CHRYSANTHEMUM CORONOPIF 1-3
 .29 CHRYSANTHEMUM CORONOPIF 2-3
 .45 FEST VIOL VAR. NIGRICAN 1-5
 .47 PEDICULARIS ROSEA WULFE 1-2
 .48 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .48 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .49 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .49 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .50 ANEMONE BALDENSIS L.  1-3
 .50 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .50 HEDYSARUM OBSCURUM L.  1-6
 .50 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .51 TRIFOLIUM THALII VILL. 2-6
 .52 POA ALPI VAR. FRIGIDA 1-2
Ecart
 .52 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .53 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .53 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .53 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .53 CAREX ATRATA L.     1-6
 .53 POA ALPINA L.      1-6
 .53 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .53 SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
 .53 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .54 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .54 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .54 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .54 POA ALPINA L.      2-6
 .54 SALIX RETUSA L.     1-6
 .54 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5