Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SPERGULA PENTANDRA L. 1-5
   OBS = 143   LOC = 136   DIS = 104   QDR = 82   COC = 792

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 SPERGULA PENTANDRA L.  2-5
 .36 VICIA LATHYROIDES L.  2-4
 .40 HYPOCHOERIS GLABRA L.  2-5
 .41 SCLERANTHUS POLYCARPUS 1-5
 .41 VICIA LATHYROIDES L.  1-4
 .43 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .43 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5
 .44 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
 .45 MYOSOTIS MICRANTHA PALL 2-3
 .45 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .45 TEESDALEA NUDICAULIS (L 2-5
 .45 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
 .46 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5
 .46 FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .46 SCLERANTHUS PERENNIS L. 2-5
 .47 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 3-6
 .47 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5
 .48 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .48 TRIFOLIUM GLOMERATUM L. 1-5
 .48 MYOSOTIS MICRANTHA PALL 1-3
 .48 TRIFOLIUM STRIATUM L.  1-6
 .48 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6
 .49 VERONICA VERNA L.    2-3
 .49 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6
 .49 RANUNCULUS FLABELLATUS 1-5
 .49 SEDUM RUBENS L.     1-5
 .49 TRIFOLIUM STRIATUM L.  2-6
 .49 MOENCHIA ERECTA (L.) GA 2-6
 .50 SAGINA APETALA ARD.   2-6
 .50 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 SPERGULA PENTANDRA L.  1-5 1.00  82
 .12 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5 .60 588
 .14 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .56 2170
 .16 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5 .50 554
 .18 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .50 843
 .20 JASIONE MONTANA L.   1-6 .48 1452
 .22 POA BULBOSA L.     1-5 .48 1065
 .24 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6 .46 962
 .26 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .46 1162
 .27 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5 .45 447
   SPERGULA PENTANDRA L.  2-5
   RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
 .32 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 .43 904
 .33 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .40 876
   FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .36 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 1-6 .39 591
 .37 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .39 644
 .38 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .39 1245
 .40 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5 .38 364
   TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
   POA BULBOSA L.     2-5
 .43 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .35 1675
   TEESDALEA NUDICAULIS (L 2-5
 .45 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .34 1209
 .46 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5 .33 452
 .46 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .34 3086
 .47 MYOSOTIS MICRANTHA PALL 1-3 .32 287
 .48 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6 .32 533
 .49 CORYNEPHORUS CANESCENS 1-6 .29 289
   AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .50 SEDU RUPE SUBS REFLEXUM 1-6 .28 859
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SPERGULA PENTANDRA L.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats