Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3
   OBS = 32   LOC = 27   DIS = 18   QDR = 14   COC = 94

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .52 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .52 POTENTILLA SAXIFRAGA AR 1-3
 .61 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .61 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 2-4
 .63 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .64 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .66 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .68 ASPL LANC SUBS FONTANUM 2-4
 .68 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .68 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .69 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .70 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
 .72 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .73 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .73 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .73 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .74 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .74 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 2-6
 .74 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .76 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .76 BALLOTA FRUTESCENS (L.) 1-5
 .77 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
 .77 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .77 ARABIS MURALIS BERTOL. 1-2
 .77 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 2-5
 .78 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
 .78 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3
 .79 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .79 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .79 CAMPANULA PETRAEA L.  1-1
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3 1.00  14
 .17 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .86 1444
 .23 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3 .79 160
 .29 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3 .79 179
 .35 HYPERICUM CORIS L.   1-4 .79 319
 .41 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .79 3560
 .46 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4 .71  45
 .51 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .71 144
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats