Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4
   OBS = 387   LOC = 371   DIS = 215   QDR = 192   COC = 995

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .28 SOLANUM NIGRUM L.    1-4
 .28 CHENOPODIUM ALBUM L.  1-6
 .29 SETARIA VERTICILLATA (L 1-6
 .32 SETARIA VIRIDIS (L.) P. 1-4
 .34 AMARANTUS SILVESTER (DE 1-2
 .37 AMARANTUS HYBRIDUS (L.) 1-5
 .37 SETARIA GLAUCA (L.) P. 1-4
 .37 MERCURIALIS ANNUA L.  1-5
 .38 DIGITARIA SANGUINALIS ( 1-6
 .38 CHENOPODIUM ALBUM L.  2-6
 .39 AMARANTUS ALBUS L.   1-3
 .39 POLYGONUM AVICULARE L. 1-6
 .39 CHENOPODIUM HYBRIDUM L. 1-3
 .39 PORTULACA OLERACEA L.  1-6
 .41 MALVA ROTUNDIFOLIA L.  1-6
 .42 POLYGONUM PERSICARIA L. 1-6
 .42 DATURA STRAMONIUM L.  1-3
 .42 DIGITARIA FILIFORMIS KO 1-5
 .43 CAPSELLA BURSA-PASTORIS 1-5
 .43 ERAGROSTIS MEGASTACHYA 1-4
 .44 ATRIPLEX PATULUS L.   1-5
 .44 URTICA URENS L.     1-6
 .44 VERONICA PERSICA POIRET 1-4
 .45 SONCHUS ASPER (L.) HILL 1-5
 .45 EUPHORBIA HELIOSCOPIA L 1-3
 .46 FUMARIA OFFICINALIS L. 1-5
 .46 CHENOPODIUM POLYSPERMUM 1-6
 .46 MATRICARIA INODORA L.  1-6
 .46 CHAENORRHINUM MINUS (L. 1-4
 .46 RAPHANUS RAPHANISTRUM L 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4 1.00 192
 .16 CHENOPODIUM ALBUM L.  1-6 .72 644
 .20 POLYGONUM AVICULARE L. 1-6 .59 1065
 .23 CONVOLVULUS ARVENSIS L. 1-6 .52 1524
 .25 SOLANUM NIGRUM L.    1-4 .51 367
 .27 MERCURIALIS ANNUA L.  1-5 .44 390
 .29 SONCHUS OLERACEUS L.  1-4 .42 943
 .31 POLYGONUM PERSICARIA L. 1-6 .41 547
 .33 SENECIO VULGARIS L.   1-5 .41 828
 .34 SONCHUS ASPER (L.) HILL 1-5 .41 827
 .36 STELLARIA MEDIA (L.) VI 1-6 .40 1036
 .38 ECHINOCHLOA CRUS-GALLI 1-6 .38 376
 .39 CAPSELLA BURSA-PASTORIS 1-5 .36 620
 .40 ANAGALLIS ARVENSIS L.  1-4 .36 974
 .42 DIGITARIA SANGUINALIS ( 1-6 .35 235
 .43 CIRSIUM ARVENSE (L.) SC 1-5 .35 1850
 .44 POLYGONUM CONVOLVULUS L 1-6 .34 477
 .45 SETARIA VIRIDIS (L.) P. 1-4 .33 244
 .46 ERIGERON CANADENSE L.  1-5 .32 566
 .47 POA ANNUA L.      1-6 .30 1349
 .48 EUPHORBIA HELIOSCOPIA L 1-3 .29 437
 .49 CYNODON DACTYLON (L.) P 1-6 .29 785
 .50 PLANTAGO MAJOR L.    1-6 .28 1613
 .51 VERONICA PERSICA POIRET 1-4 .27 385
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats