Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CERASTIUM PEDUNCULATUM 1-3
   OBS = 75   LOC = 50   DIS = 38   QDR = 23   COC = 208

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .46 SAGINA LINNAEI PRESL.  2-5
 .47 CERASTIUM UNIFLORUM THO 1-4
 .47 CERASTIUM UNIFLORUM THO 2-4
 .48 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 1-5
 .49 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 2-5
 .49 ANDROSACE ALPINA (L.) L 1-4
 .50 ANDROSACE ALPINA (L.) L 2-4
 .51 RANUNCULUS GLACIALIS L. 2-5
 .51 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 3-5
 .52 ARABIS COERULEA ALL.  2-2
 .54 ARABIS COERULEA ALL.  1-2
 .55 RANUNCULUS GLACIALIS L. 1-5
 .55 HUTC ALPI SUBS BREVICAU 1-2
 .55 OXYRIA DIGYNA (L.) HILL 2-5
 .56 OXYRIA DIGYNA (L.) HILL 1-5
 .57 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 2-4
 .58 POA LAXA HAENCKE    2-5
 .58 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 2-4
 .58 POA LAXA HAENCKE    1-5
 .59 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4
 .59 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5
 .60 GENTIANA BAVARICA L.  2-5
 .61 VERONICA ALPINA L.   1-5
 .61 CARDAMINE ALPINA (L.) W 2-4
 .61 DRABA ZAHLBRUCKNERI HOS 1-3
 .61 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
 .62 TRIFOLIUM PALLESCENS SC 1-5
 .62 VERONICA ALPINA L.   2-5
 .62 ARENARIA BIFLORA L.   1-4
 .63 CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 CERASTIUM PEDUNCULATUM 1-3 1.00  23
 .17 POA ALPINA L.      1-6 .96 1788
 .20 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5 .61 137
 .23 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4 .57 439
 .26 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 1-5 .52 278
 .28 VERONICA ALPINA L.   1-5 .52 307
 .31 SAXIFRAGA ASPERA L.   1-5 .52 312
 .33 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .52 566
 .35 OXYRIA DIGYNA (L.) HILL 1-5 .48 171
 .37 SALIX HERBACEA L.    1-6 .48 364
 .39 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-4 .43 142
 .41 SEDUM ALPESTRE VILL.  1-4 .43 315
   SAGINA LINNAEI PRESL.  2-5
 .43 GENTIANA BAVARICA L.  1-5 .39 198
 .45 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5 .39 435
 .46 POA LAXA HAENCKE    1-5 .35 140
   VERONICA ALPINA L.   2-5
   SAXIFRAGA ASPERA L.   2-5
 .49 TARA OFFI SUBS ALPINUM 1-5 .35 189
 .50 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .35 370
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CERASTIUM PEDUNCULATUM 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats