Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
   OBS = 1305   LOC = 1133   DIS = 673   QDR = 557   COC = 2483

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .27 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .28 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .30 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .31 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .31 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .31 POA BULBOSA L.     1-5
 .32 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .33 EUPHORBIA EXIGUA L.   1-4
 .33 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .33 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .33 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .33 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .34 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .34 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4
 .34 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 1-6
 .35 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
 .36 SHERARDIA ARVENSIS L.  1-5
 .36 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .37 MUSCARI COMOSUM (L.) MI 1-4
 .37 POA BULBOSA L.     2-5
 .38 CREPIS FOETIDA L.    1-4
 .38 MICROPUS ERECTUS L.   1-4
 .38 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .38 FILAGO SPATHULATA PRESL 1-4
 .39 NARDURUS TENUIFLORUS (S 1-4
 .39 MUSCARI RACEMOSUM (L.) 1-5
 .39 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .39 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 2-4
 .39 ECHIUM VULGARE L.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4 1.00 557
 .25 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 1.00 1769
 .27 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .36 915
 .28 POA BULBOSA L.     1-5 .34 1065
 .29 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .31 1162
   AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .33 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .29 843
 .34 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .31 3218
 .35 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .29 1245
 .36 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .27 876
 .37 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .33 5972
 .38 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .26 1675
 .38 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6 .25 678
 .39 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4 .25 750
 .40 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .24 782
 .41 SEDUM ALBUM L.     1-6 .24 1411
 .41 SHERARDIA ARVENSIS L.  1-5 .22 701
 .42 EUPHORBIA EXIGUA L.   1-4 .22 628
 .43 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .27 5163
 .44 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4 .21 835
 .44 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .20 449
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats