Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
   OBS = 3941   LOC = 3434   DIS = 2306   QDR = 1769   COC = 3929

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .23 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .24 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .24 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .25 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .26 SEDUM ACRE L.      1-5
 .27 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .27 ECHIUM VULGARE L.    1-6
 .27 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .27 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .28 POA BULBOSA L.     1-5
 .28 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .30 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .31 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .31 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .31 TEUCRIUM BOTRYS L.   1-4
 .32 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .32 THLASPI PERFOLIATUM L. 1-3
 .32 ALYSSUM CALYCINUM L.  2-4
 .33 POA BULBOSA L.     2-5
 .33 TARAXACUM LEVIGATUM (WI 1-3
 .33 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .33 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
 .33 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .34 MUSCARI COMOSUM (L.) MI 1-4
 .34 SEDUM ALBUM L.     1-6
 .34 CALAMINTHA ACINOS (L.) 1-4
 .34 MUSCARI RACEMOSUM (L.) 1-5
 .34 VERONICA ARVENSIS L.  1-4
 .34 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 1.00 1769
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .21 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4 .31 557
 .22 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .36 5972
 .24 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .31 3218
 .25 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .33 6198
 .26 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .29 3086
 .27 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .27 915
 .29 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .27 1245
 .30 SEDUM ALBUM L.     1-6 .27 1411
 .31 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .26 1162
 .32 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .25 876
 .33 POA BULBOSA L.     1-5 .24 1065
 .34 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .24 782
 .35 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .25 1675
 .36 SEDUM ACRE L.      1-5 .24 962
 .37 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .24 835
 .38 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .23 843
 .38 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .27 5494
 .39 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .27 5163
 .40 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .21 1321
 .41 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .38 3077
 .42 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .25 4918
 .42 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .26 6478
   POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .45 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6 .23 493
 .45 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .19 1680
 .46 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .31 423
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats