Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
   OBS = 1805   LOC = 1461   DIS = 1157   QDR = 794   COC = 2371

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .26 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .26 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .27 POA ALPINA L.      1-6
 .28 POA ALPINA L.      2-6
 .29 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .29 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .29 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .29 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .30 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .30 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .31 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .31 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .32 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .32 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .32 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .32 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .33 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .33 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .33 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .33 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .33 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .33 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .33 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .34 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .34 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .34 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .34 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .35 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 1.00 794
 .15 POA ALPINA L.      1-6 .44 1788
 .17 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .39 1220
 .19 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .46 8637
 .20 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .41 7102
 .22 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .34 959
 .23 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .39 6198
 .24 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .29 1509
 .25 GENTIANA VERNA L.    1-4 .29 955
 .26 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .28 1135
 .27 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .31 7034
 .28 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .29 2746
 .29 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .27 655
   POA ALPINA L.      2-6
 .31 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .26 937
 .32 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .25 733
 .33 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .29 5426
 .34 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .25 1665
 .34 GEUM MONTANUM L.    1-5 .24 677
 .35 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .25 3177
 .36 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .28 5820
 .36 NARDUS STRICTA L.    1-6 .23 2155
 .37 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .27 144
 .38 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .26 5502
 .38 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .21 756
 .39 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .21 896
 .40 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .21 1025
 .41 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 .24 803
 .41 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .22 4514
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats