Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

BUDDLEA VARIABILIS HEMS 1-5
   OBS = 42   LOC = 40   DIS = 35   QDR = 33   COC = 480

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .39 BUDDLEA VARIABILIS HEMS 2-5
 .60 ARCTIUM MINUS L.    1-5
 .60 SAPONARIA OFFICINALIS L 1-5
 .62 ARTEMISIA VULGARIS L.  2-6
 .62 SAPONARIA OFFICINALIS L 2-5
 .62 SALIX INCANA SCHRANK.  1-6
 .62 CHELIDONIUM MAJUS L.  1-6
 .63 ARTEMISIA VULGARIS L.  1-6
 .63 ARCTIUM LAPPA L.    1-4
 .63 SALIX PURPUREA L.    1-6
 .63 CONIUM MACULATUM L.   1-5
 .63 SALIX PURPUREA L.    3-6
 .64 POPULUS NIGRA L.    1-6
 .64 SAMBUCUS EBULUS L.   1-6
 .64 SALIX INCANA SCHRANK.  3-6
 .65 PASTINACA SATIVA L.   1-6
 .65 BRYONIA DIOICA JACQ.  1-4
 .65 SOLANUM DULCAMARA L.  1-5
 .65 ARCTIUM MINUS L.    2-5
 .65 DIPSACUS FULLONUM L.  1-5
 .65 OENOTHERA BIENNIS L.  1-5
 .65 MELILOTUS ALBUS MEDIK. 1-6
 .65 LINARIA VULGARIS MILLER 1-4
 .65 ARCTIUM LAPPA L.    2-4
 .65 LINARIA VULGARIS MILLER 2-4
 .66 ARTEMISIA VERLOTORUM LA 1-5
 .66 ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 1-4
 .66 TORILIS ANTHRISCUS (L.) 1-4
 .66 SALIX ALBA L.      1-6
 .66 SOLIDAGO SEROTINA AITON 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .21 BUDDLEA VARIABILIS HEMS 1-5 1.00  33
   BUDDLEA VARIABILIS HEMS 2-5
 .28 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6 .27 1542
 .30 CLEMATIS VITALBA L.   1-6 .27 2941
 .31 URTICA DIOICA L.    1-6 .27 3824
 .35 ARTEMISIA VULGARIS L.  1-6 .64 3917
 .36 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 .64 3780
 .37 POPULUS NIGRA L.    1-6 .64 4577
 .38 ERIGERON CANADENSE L.  1-5 .21 652
 .38 ROBINIA PSEUDACACIA L. 1-6 .21 2399
 .40 SALIX CAPREA L.     1-6 .18 626
 .40 SAMBUCUS NIGRA L.    1-6 .18 566
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      BUDDLEA VARIABILIS HEMS 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats