Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PULM MONT SUBS MOLLIS ( 1-3
   OBS = 27   LOC = 26   DIS = 26   QDR = 22   COC = 606

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .44 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3
 .46 HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .47 PHYTEUMA HALLERI ALL.  2-3
 .48 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .49 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .50 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .50 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .50 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .51 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .52 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .52 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .52 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .52 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .53 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .53 VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
 .53 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .53 HERA SPHO SUBS MONTANUM 1-4
 .53 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .53 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .53 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .54 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .54 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .54 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .55 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .55 AQUILEGIA ATROVIOLACEA 1-3
 .55 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .55 AQUILEGIA ALPINA L.   1-5
 .55 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .55 LUZULA FLAVESCENS (HOST 1-3
 .55 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 PULM MONT SUBS MOLLIS ( 1-3 1.00  22
 .15 PULMONARIA MONTANA LEJE 1-4 1.00 141
 .18 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .64 1411
 .20 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 .55 793
 .22 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6 .50 608
 .23 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3 .45 190
 .25 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 .45 947
 .26 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 .45 1174
 .28 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .45 2083
 .29 ABIES ALBA MILL.    1-6 .45 3099
   GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .31 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5 .41 931
 .33 LILIUM MARTAGON L.   1-4 .41 911
 .34 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .41 2616
 .35 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .41 3707
 .36 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .41 3815
   VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
   MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .39 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4 .36 625
   EUPHORBIA DULCIS L.   2-6
   PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .42 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 .36 1973
 .43 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .36 1978
 .43 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .36 7034
   HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .45 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 .32 591
 .46 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 .32 602
   RANUNCULUS BREYNINUS CR 2-6
 .47 LONICERA NIGRA L.    1-5 .32 883
 .48 ROSA PENDULINA L.    1-5 .32 952
 .49 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .32 1379
 .49 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .32 2219
 .50 PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4 .32 1982
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PULM MONT SUBS MOLLIS ( 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats