Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LITHOSPERMUM OFFICINALE 1-4
   OBS = 166   LOC = 141   DIS = 124   QDR = 112   COC = 1371

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .42 ASTRAGALUS GLYCYPHYLLUS 1-5
 .42 VIOLA HIRTA L.     1-5
 .42 VIOLA HIRTA L.     2-5
 .43 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 .43 CLEMATIS VITALBA L.   1-6
 .44 CALAMINTHA CLINOPODIUM 1-5
 .44 CLEMATIS VITALBA L.   2-6
 .44 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5
 .45 CORONILLA VARIA L.   1-4
 .45 RHAMNUS CATHARTICA L.  1-5
 .45 TORILIS ANTHRISCUS (L.) 1-4
 .45 CORNUS SANGUINEA L.   1-6
 .46 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 .46 CALAMINTHA CLINOPODIUM 2-5
 .46 ORIGANUM VULGARE L.   1-6
 .46 ASTRAGALUS GLYCYPHYLLUS 2-5
 .46 ROSA CANINA L.     1-6
 .46 AGRIMONIA EUPATORIA L. 2-5
 .46 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 .46 ORIGANUM VULGARE L.   2-6
 .46 JUGLANS REGIA L.    1-4
 .47 CORONILLA VARIA L.   2-4
 .47 FRAGARIA VIRIDIS DUCHES 1-5
 .47 GALI MOLL SUBS MOLLUGO 1-3
 .47 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5
 .47 CAREX DIVULSA GOOD.   1-3
 .48 CALA OFFI SUBS SILVATIC 1-4
 .48 INULA CONYZA DC.    1-5
 .48 PRUNUS CERASUS L.    1-5
 .48 CORNUS SANGUINEA L.   3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 LITHOSPERMUM OFFICINALE 1-4 1.00 112
 .18 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .47 4890
 .21 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .50 8007
 .24 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .49 7799
 .26 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .42 5722
 .28 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6 .46 8203
 .30 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .39 4577
 .32 VIOLA HIRTA L.     1-5 .36 2464
 .34 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .36 3728
 .35 RUBUS COESIUS L.    1-6 .33 1865
 .37 PRUNUS SPINOSA L.    1-6 .35 5211
 .38 CLEMATIS VITALBA L.   1-6 .33 2941
 .40 ORIGANUM VULGARE L.   1-6 .31 2343
 .41 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .35 6216
 .42 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .34 6062
 .43 CORONILLA VARIA L.   1-4 .28 979
 .44 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .29 5034
 .45 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .31 7884
 .46 HEDERA HELIX L.     1-6 .32 8924
   VIOLA HIRTA L.     2-5
 .48 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .26 3675
 .49 POA PRATENSIS L.    1-6 .26 3856
 .49 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5 .23 1711
 .50 HELLEBORUS FOETIDUS L. 1-4 .23 2272
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LITHOSPERMUM OFFICINALE 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats