Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

STEL MEDI VAR. NEGLECTA 1-4
   OBS = 82   LOC = 79   DIS = 58   QDR = 49   COC = 311

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .58 VERONICA HEDERAEFOLIA L 2-5
 .59 GERANIUM LUCIDUM (BAUHI 3-6
 .62 STEL MEDI SUBS MEDIA  3-5
 .62 CHAEROPHYLLUM TEMULUM L 2-5
 .63 STEL MEDI SUBS MEDIA  1-5
 .64 CHELIDONIUM MAJUS L.  1-6
 .65 LAMIUM ALBUM L.     1-5
 .66 CHAEROPHYLLUM TEMULUM L 1-5
 .66 GALIUM APARINE L.    2-6
 .67 CHELIDONIUM MAJUS L.  3-6
 .67 VERONICA HEDERAEFOLIA L 1-5
 .67 STELLARIA MEDIA (L.) VI 2-6
 .67 ANTHRISCUS VULGARIS PER 4-6
 .69 GALIUM APARINE L.    1-6
 .69 URTICA DIOICA L.    3-6
 .69 ANTHRISCUS VULGARIS PER 1-6
 .70 FUMA MURA VAR. BORAEI J 1-5
 .70 CARDAMINE HIRSUTA L.  2-5
 .70 VIOLA ODORATA L.    2-5
 .71 ALLIARIA OFFICINALIS AN 2-6
 .71 ROBINIA PSEUDACACIA L. 3-6
 .71 VALERIANELLA CARINATA L 2-4
 .72 SAMBUCUS NIGRA L.    2-6
 .72 ARCTIUM LAPPA L.    1-4
 .72 LAMIUM PURPUREUM L.   1-4
 .72 ALLIARIA OFFICINALIS AN 1-6
 .72 GERANIUM LUCIDUM (BAUHI 1-6
 .72 ANTHRISCUS SILVESTRIS H 2-6
 .72 URTICA DIOICA L.    1-6
 .72 TORILIS ANTHRISCUS (L.) 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 STEL MEDI VAR. NEGLECTA 1-4 1.00  49
 .20 STEL MEDI SUBS MEDIA  1-5 1.00 207
 .30 STELLARIA MEDIA (L.) VI 1-6 1.00 1036
   STELLARIA MEDIA (L.) VI 2-6
 .41 GALIUM APARINE L.    1-6 .71 2964
   GALIUM APARINE L.    2-6
 .47 VERONICA HEDERAEFOLIA L 1-5 .53 427
   VERONICA HEDERAEFOLIA L 2-5
 .51 URTICA DIOICA L.    1-6 .43 3824
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      STEL MEDI VAR. NEGLECTA 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats