Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

SILENE SAXIFRAGA L. 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .30 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .42 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .45 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .45 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .46 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .47 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .47 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .48 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .48 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .49 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .49 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .49 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .51 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .52 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-3
 .54 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3
Ecart
 .54 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .54 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 2-5
 .54 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .54 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .55 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .55 SEDUM DASYPHYLLUM L.  2-5
 .55 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .55 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .56 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .56 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
 .56 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
 .56 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .56 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .56 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .56 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3