Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

MELI CILI SUBS NEBRODEN 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .50 MELICA CILIATA L.    1-5
 .51 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .52 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .53 ECHIUM VULGARE L.    1-6
 .53 MELICA CILIATA L.    2-5
 .53 SEDUM ALBUM L.     1-6
 .53 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .54 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .54 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-6
 .54 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .54 POA BULBOSA L.     1-5
 .55 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .55 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .55 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .55 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-6
Ecart
 .55 LAGO SANC SUBS NEMAUSEN 1-3
 .55 CALA OFFI SUBS NEPETA S 1-4
 .56 ARTEMISIA CAMPESTRIS L. 1-6
 .56 LACTUCA VIMINEA (L.) PR 1-3
 .56 CALAMINTHA OFFICINALIS 1-4
 .56 CALA OFFI SUBS NEPETA S 2-4
 .56 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .56 CALAMINTHA ACINOS (L.) 1-4
 .56 SEDUM ACRE L.      1-5
 .56 ALLIUM SPHAEROCEPHALUM 1-5
 .56 TEUCRIUM BOTRYS L.   1-6
 .57 SANG MINO SUBS VERRUCOS 1-4
 .57 PLANTAGO CYNOPS L.   1-6
 .57 SALVIA VERBENACA (L.) B 1-4
 .57 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6