Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

SAGINA GLABRA (WILLD.) 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .28 SAGINA GLABRA (WILLD.) 2-4
 .34 ALOPECURUS GERARDI VILL 1-6
 .38 TRIFOLIUM THALII VILL. 2-6
 .38 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .39 PLANTAGO ALPINA L.   3-6
 .39 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .39 GEUM MONTANUM L.    2-5
 .39 VIOLA CALCARATA L.   2-4
 .40 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .42 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .43 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .43 NIGRITELLA RUBRA RCHB. 1-2
 .44 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .45 ALOPECURUS GERARDI VILL 3-6
 .45 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
Ecart
 .45 NIGR RUBR SUBS CORNELIA 1-2
 .46 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .46 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
 .47 SALIX HERBACEA L.    1-6
 .47 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4
 .47 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .47 POA ALPINA L.      2-6
 .47 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 1-6
 .48 HIERACIUM GLACIALE (REY 2-4
 .48 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .49 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .49 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4
 .49 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .49 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
 .49 POA ALPINA L.      1-6