Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .49 POTENTILLA SAXIFRAGA AR 1-3
 .53 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .64 SAXI LING SUBS COCHLEAR 1-3
 .65 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .65 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .65 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 2-4
 .66 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .68 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .69 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .70 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
 .71 SILENE SAXIFRAGA L.     2-4
 .71 ASPL LANC SUBS FONTANUM 2-4
 .72 SILENE SAXIFRAGA L.     1-4
 .73 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .74 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
Ecart
 .75 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .75 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .75 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 2-6
 .76 BALLOTA FRUTESCENS (L.) 1-5
 .76 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .77 HIERACIUM HUMILE JACQ.  1-3
 .78 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .78 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 2-3
 .78 ASPLENIUM RUTA-MURARIA  2-5
 .79 ASPLENIUM RUTA-MURARIA  1-5
 .79 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 2-3
 .80 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
 .80 CAMPANULA PETRAEA L.    1-1
 .80 ARABIS MURALIS BERTOL.  1-2
 .80 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3