Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .20 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .23 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .24 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .28 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .28 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .28 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .29 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .29 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .30 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .30 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .30 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .31 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .31 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .31 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
Ecart
 .32 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .32 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .33 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .33 AVENA MONTANA VILL.   2-5
 .33 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .33 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .34 POA ALPINA L.      1-6
 .34 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .35 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .35 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .36 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .36 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .36 POA ALPINA L.      2-6
 .36 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .37 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5