Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

VIOLA VALDERIA ALL. 1-2
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .43 POTENTILLA VALDERIA L. 1-4
 .48 SAXI ASPE SUBS ELONGATA 1-2
 .48 FEST VARI VAR. SCABRICU 1-6
 .49 KOELERIA BREVIFOLIA REU 1-3
 .50 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 1-6
 .50 SEMPERVIVUM ALLIONII (J 1-2
 .51 FEST VARI VAR. SCABRICU 3-6
 .51 ACHILLEA HERBA-ROTTA AL 1-3
 .52 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 3-6
 .52 ACHILLEA HERBA-ROTTA AL 2-3
 .55 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .57 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 2-5
 .57 ERYS HELV SUBS PUMILUM 1-2
 .57 POTENTILLA VALDERIA L. 3-4
 .58 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 1-4
Ecart
 .58 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .58 MINUARTIA LARICIFOLIA ( 1-4
 .58 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .58 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 1-3
 .58 MINUARTIA LARICIFOLIA ( 2-4
 .58 POA NEMO VAR. FIRMULA 1-3
 .59 KOELERIA BREVIFOLIA REU 2-3
 .60 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .60 JUNCUS TRIFIDUS L.   1-5
 .60 SENECIO INCANUS L.   2-3
 .60 SENECIO INCANUS L.   1-3
 .61 GALE LADA SUBS INTERMED 1-4
 .61 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 2-5
 .61 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 2-4
 .62 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5