Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

SALIX PURPUREA L. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 SALIX PURPUREA L.    3-6
 .27 SALIX ALBA L.      1-6
 .28 SALIX INCANA SCHRANK.  1-6
 .29 POPULUS NIGRA L.    1-6
 .32 SOLIDAGO SEROTINA AITON 1-6
 .33 SALIX VIMINALIS L.   1-6
 .33 SALIX INCANA SCHRANK.  3-6
 .36 SOLANUM DULCAMARA L.  1-5
 .36 SALIX TRIANDRA L.    1-6
 .37 CONVOLVULUS SEPIUM L.  1-6
 .37 SALIX ALBA L.      3-6
 .37 SOLIDAGO SEROTINA AITON 3-6
 .38 SALIX FRAGILIS L.    1-6
 .38 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6
 .39 POPULUS NIGRA L.    3-6
Ecart
 .39 HUMULUS LUPULUS L.   1-5
 .40 RUBUS COESIUS L.    1-6
 .40 SAPONARIA OFFICINALIS L 1-5
 .41 POPULUS ALBA L.     1-6
 .41 EUPATORIUM CANNABINUM L 2-6
 .42 ARCTIUM LAPPA L.    1-5
 .42 SALIX VIMINALIS L.   3-6
 .42 HUMULUS LUPULUS L.   2-5
 .42 SOLIDAGO CANADENSIS L. 1-6
 .42 URTICA DIOICA L.    1-6
 .43 SOLANUM DULCAMARA L.  2-5
 .43 RUBUS COESIUS L.    3-6
 .43 MENTHA LONGIFOLIA (L.) 1-6
 .43 IMPATIENS ROYLEI WALPER 1-6
 .44 POLYGONUM CUSPIDATUM SI 1-6