Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ROSA CANI VAR. CANINA 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .37 ROSA CANI VAR. CANINA  2-3
 .46 EUPHORBIA STRICTA L.  1-4
 .47 GALIUM MOLLUGO L.    2-6
 .47 GALI MOLL SUBS MOLLUGO 1-3
 .48 GALIUM MOLLUGO L.    1-6
 .48 GALI MOLL SUBS ERECTUM 1-5
 .49 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6
 .49 ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6
 .49 GALI MOLL SUBS MOLLUGO 2-3
 .49 DACTYLIS GLOMERATA L.  2-6
 .50 EUPHORBIA STRICTA L.  2-4
 .50 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5
 .50 TORILIS ANTHRISCUS (L.) 1-4
 .51 AGRIMONIA EUPATORIA L. 2-5
 .51 LITHOSPERMUM OFFICINALE 1-4
Ecart
 .52 MALVA ALCEA L.     1-4
 .52 PICR HIER SUBS HIERACIO 1-3
 .52 HYPE PERF VAR. PERFORAT 1-3
 .52 LATH SILV SUBS SILVESTR 1-3
 .52 GALIUM CRUCIATA (L.) SC 1-6
 .52 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 .53 CAMPANULA RAPUNCULUS L. 1-5
 .53 PRIMULA OFFICINALIS (L. 2-5
 .53 CAREX CONTIGUA HOPPE  1-4
 .53 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5
 .53 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5
 .53 VICIA CRACCA L.     2-6
 .54 ORIGANUM VULGARE L.   1-6
 .54 VICIA CRACCA L.     1-6
 .54 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6