Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ANDROSACE ALPINA (L.) L 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 ANDROSACE ALPINA (L.) L 2-6
 .28 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 1-5
 .37 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 2-5
 .39 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 3-5
 .39 CERASTIUM UNIFLORUM THO 1-4
 .42 CERASTIUM UNIFLORUM THO 2-4
 .43 HUTC ALPI SUBS BREVICAU 1-2
 .43 DRABA ZAHLBRUCKNERI HOS 1-3
 .46 RANUNCULUS GLACIALIS L. 1-5
 .46 TRISETUM SUBSPICATUM (L 1-4
 .46 RANUNCULUS GLACIALIS L. 2-5
 .47 CERASTIUM PEDUNCULATUM 1-3
 .49 ARABIS COERULEA ALL.  1-3
 .49 TRISETUM SUBSPICATUM (L 2-4
 .50 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 2-6
Ecart
 .50 SAXIFRAGA ASPERA L.   2-6
 .51 DRABA FLADNIZENSIS WULF 1-3
 .51 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 1-6
 .52 ERITRICHIUM NANUM (ALL. 2-4
 .52 SAXIFRAGA MUSCOIDES ALL 1-3
 .52 POTENTILLA FRIGIDA VILL 1-3
 .52 POTENTILLA FRIGIDA VILL 2-3
 .52 ARTEMISIA GENIPI WEBER 1-4
 .53 ACHILLEA NANA L.    2-3
 .53 ERITRICHIUM NANUM (ALL. 1-4
 .54 ARABIS COERULEA ALL.  2-3
 .54 SAXIFRAGA ASPERA L.   1-6
 .54 ARTEMISIA GENIPI WEBER 2-4
 .54 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
 .54 POA LAXA HAENCKE    1-5