Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

TRIFOLIUM MEDIUM L. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 TRIFOLIUM MEDIUM L.   2-6
 .24 VIOLA HIRTA L.     1-5
 .24 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5
 .26 VIOLA HIRTA L.     2-5
 .28 PRIMULA OFFICINALIS (L. 2-5
 .28 ORIGANUM VULGARE L.   1-6
 .29 PLATANTHERA CHLORANTHA 1-3
 .30 TRIFOLIUM RUBENS L.   1-3
 .30 CORONILLA VARIA L.   1-5
 .30 ORIGANUM VULGARE L.   2-6
 .30 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5
 .31 TRIFOLIUM RUBENS L.   2-3
 .31 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 .31 STACHYS OFFICINALIS (L. 2-5
 .31 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
Ecart
 .31 INULA SALICINA L.    1-6
 .32 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 1-5
 .32 CALAMINTHA CLINOPODIUM 1-5
 .32 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5
 .32 GENISTA TINCTORIA L.  1-6
 .33 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 4-6
 .33 FILIPENDULA HEXAPETALA 1-6
 .33 PLATANTHERA BIFOLIA (L. 1-4
 .34 CAMPANULA GLOMERATA L. 1-5
 .34 CORONILLA VARIA L.   2-5
 .34 GENISTA TINCTORIA L.  2-6
 .34 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .34 INULA SALICINA L.    2-6
 .34 CALAMINTHA CLINOPODIUM 2-5
 .34 EUPHORBIA VERRUCOSA (L. 2-5