Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LONICERA ALPIGENA L. 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 LONICERA ALPIGENA L.  2-4
 .22 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .23 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .24 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .26 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .26 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .28 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .28 VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
 .29 LONICERA NIGRA L.    1-5
 .30 RUBUS SAXATILIS L.   2-6
 .30 DENTARIA DIGITATA LAM. 1-5
 .31 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .31 VICIA SILVATICA L.   1-5
 .31 ACTAEA SPICATA L.    1-5
 .31 LILIUM MARTAGON L.   1-4
Ecart
 .32 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6
 .32 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .32 MOEHRINGIA MUSCOSA L.  1-4
 .32 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6
 .32 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5
 .32 LABURNUM ALPINUM (MILL. 2-5
 .32 ACTAEA SPICATA L.    2-5
 .32 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .33 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .33 SALIX GRANDIFOLIA SER. 1-5
 .33 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 2-6
 .33 RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5
 .33 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .34 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5
 .34 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6