Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .22 PHYT MICH SUBS BETONICA 2-3
 .26 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 2-4
 .37 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .37 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .39 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .40 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .41 SEDUM ANACAMPSEROS L.  1-3
 .41 HYPERICUM RICHERI VILL. 2-5
 .42 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .42 FESTUCA SPADICEA L.   1-6
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .42 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .43 GENTIANA LUTEA L.    1-6
Ecart
 .43 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .43 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .43 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .44 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .44 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .44 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
 .45 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .45 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 2-6
 .45 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .45 PHLEUM ALPINUM L.    2-6
 .45 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .45 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .45 CENT UNIF SUBS NERVOSA 1-3
 .46 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .46 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5