Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LINU ALPI SUBS ANGLICUM 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 LINU ALPI SUBS ANGLICUM 2-3
 .39 OROBANCHE TEUCRII HOLAN 1-3
 .39 THESIUM HUMIFUSUM DC.  1-4
 .40 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6
 .40 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4
 .41 SESELI MONTANUM L.   2-5
 .41 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4
 .42 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6
 .42 CYTISUS DECUMBENS (DURA 1-5
 .42 LINUM TENUIFOLIUM L.  1-4
 .42 THESIUM HUMIFUSUM DC.  2-4
 .43 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3
 .43 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5
 .43 LINUM TENUIFOLIUM L.  2-4
 .43 GLOBULARIA VULGARIS L. 2-6
Ecart
 .44 LOROGLOSSUM HIRCINUM (L 1-3
 .44 SESELI MONTANUM L.   1-5
 .44 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5
 .45 OPHRYS ARANEIFERA HUDS. 1-5
 .45 VERO TEUC SUBS PROSTRAT 1-3
 .46 GLOBULARIA VULGARIS L. 1-6
 .46 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5
 .46 HELI NUMM SUBS NUMMULAR 1-4
 .47 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 3-5
 .47 FEST DURI VAR. GALLICA 1-5
 .47 ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6
 .48 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
 .48 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5
 .48 ACERAS ANTROPOPHORA (L. 1-3
 .48 POTENTILLA VERNA L.   1-5