Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .20 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .23 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .23 POA ALPINA L.      1-6
 .24 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .25 POA ALPINA L.      2-6
 .25 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .25 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .25 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .26 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .27 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .29 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .29 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .29 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .30 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
Ecart
 .30 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .30 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .30 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .30 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .31 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .31 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .31 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .31 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .33 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .33 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .33 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .33 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .34 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .34 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .34 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5