Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .14 FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .28 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .29 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5
 .30 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6
 .31 NARDURUS HALLERI (VIV.) 1-6
 .32 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 1-6
 .33 TEESDALEA NUDICAULIS (L 2-5
 .35 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 2-6
 .35 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5
 .36 SCLERANTHUS PERENNIS L. 2-5
 .37 JASIONE MONTANA L.   2-6
 .38 CORYNEPHORUS CANESCENS 1-6
 .39 AIRA PROECOX L.     1-5
 .40 SCLERANTHUS POLYCARPUS 1-5
 .40 JASIONE MONTANA L.   1-6
Ecart
 .40 RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
 .40 ARNOSERIS MINIMA (L.) L 1-6
 .41 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .42 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
 .42 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .42 HYPOCHOERIS GLABRA L.  2-5
 .42 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5
 .42 ALCHIMILLA MICROCARPA B 1-5
 .43 VERONICA VERNA L.    1-3
 .43 SPERGULA PENTANDRA L.  1-5
 .43 POTENTILLA ARGENTEA L. 1-5
 .44 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
 .44 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6
 .44 AIRA PROECOX L.     3-5
 .45 POTENTILLA ARGENTEA L. 2-5