Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CIRSIUM ERISITHALES (JA 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 CIRSIUM ERISITHALES (JA 2-3
 .36 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .38 LILIUM MARTAGON L.   2-4
 .38 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .39 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6
 .39 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .39 CICERBITA PLUMIERI (L.) 1-5
 .39 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .39 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .39 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .39 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .39 RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5
 .39 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .39 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .40 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
Ecart
 .40 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .40 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6
 .40 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .40 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .40 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .40 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5
 .40 VICIA SILVATICA L.   1-5
 .40 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .41 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .41 CALAMINTHA GRANDIFLORA 1-4
 .41 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .41 PHYTEUMA SPICATUM L.  2-4
 .41 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .42 STACHYS ALPINUS L.   1-3
 .42 CENTAUREA MONTANA L.  1-6